การเก็บตัวอย่างดินคงสภาพ (Undisturbed Sample) ตามมาตรฐาน ASTM D-1587 สำหรับงานเจาะสำรวจดินในสนาม จะดำเนินการเก็บตัวอย่างดินทุกระยะ 1.00 -1.50 เมตร ในชั้นดินที่มีลักษณะเป็นดินเหนียวอ่อนถึงแข็งปานกลางโดยใช้กระบอกเก็บตัวอย่างชนิดกระบอกบาง (Thin Wall Tube หรือ Shellby Tube) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว และมีความยาว 50 เซนติเมตร

กระบอกบาง
กระบอกบาง (Thin Wall Tube หรือ Shellby Tube)

ตัวอย่างดินคงสภาพ (Undisturbed Sample)

วิธีการเก็บตัวอย่างดินคงสภาพด้วยกระบอกบาง
วิธีการเก็บตัวอย่างดินคงสภาพด้วยกระบอกบาง (Thin Wall Tube หรือ Shellby Tube)

ในการเก็บตัวอย่างจะทำการการกดกระบอกบางลงไปในชั้นดินด้วยแรงคนอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ตัวอย่างดินถูกรบกวนจากแรงภายนอกให้น้อยที่สุด ซึ่งตัวอย่างดินก็จะติดอยู่ภายในกระบอกบางและถูกดึงขึ้นมาพร้อมกับกระบอกบาง เมื่อถอดกระบอกบางออกจากจุดยึดและทำความสะอาดแล้ว จึงใช้พาราฟิน (Paraffin) หลอมเหลวเทปิดที่ปลายกระบอกทั้งสองด้านเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นในดินตัวอย่าง หลังจากนั้นจึงเขียนข้อมูลสำคัญต่างๆติดไว้กับกระบอกเก็บตัวอย่าง เช่น ชื่อโครงการ วันที่ทำการเจาะสำรวจ ชื่อหลุมเจาะ ช่วงระดับความลึกที่เก็บตัวอย่าง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบอื่นๆต่อไป

การเก็บรักษาตัวอย่างดินในกระบอกบาง
การเก็บรักษาตัวอย่างดินในกระบอกบางด้วยพาราฟิน (Paraffin)

เมื่อตัวอย่างมาถึงห้องปฏิบัติการก็จะถูกตรวจสอบข้อมูลจากการเจาะดินภาคสนามซ้ำอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง และทำการแกะพาราฟินออกจากปากกระบอก ตัวอย่างดินในกระบอกจะถูกดันออกมาด้วยเครื่องมือระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) ที่สามารถควบคุมแรงดันให้เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างถูกรบกวน และจะถูกตัดแบ่งเป็นส่วนๆตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการทดสอบ ตัวอย่างดินที่ยังไม่นำไปใช้ทดสอบในทันทีจะถูกเคลือบด้วยพาราฟินอีกครั้งเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น

การเก็บตัวอย่างดินคงสภาพ (Undisturbed Sample)