บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท ซอยล์ เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราพร้อมให้บริการเจาะสำรวจชั้นดิน รับเจาะดิน วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมปฐพีของดิน

ให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง และถูกต้องตามหลักการด้านวิศวกรรมปฐพี ได้มาตรฐานงานสำรวจและทดสอบทั้งงานเจาะสำรวจภาคสนามและการทดสอบในห้องปฏิบัตรการ ตามมาตรฐาน ASTM International พร้อมด้วยบุคลากร วิศวกร และทีมช่างเจาะสำรวจดินที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในสายงานตรงกว่า 10 ปี

บริการของเรา

งานเจาะสำรวจและทดสอบภาคสนาม

    • เจาะสำรวจดินโดยวิธีเจาะปั่น (Rotary Drilling)
    • เจาะสำรวจดินโดยวิธีฉีดล้าง (Wash Boring)
    • งานทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test)
    • การตอกทดสอบมาตรฐาน (Standard Penetration Test)

งานทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการ

    • Sieve Analysis
    • Atterberg's Limit
    • Unconfined Compression
    • Unit Weight & Water Content

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท ซอยล์ เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 106/245 หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ พาร์ค ซิตี้ ซอยสุวินทวงศ์ 38 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

Expert Soil Service & Engineering Co.,Ltd.
106/245 Flora Ville Park City Soi Suwinthawong 38 Suwinthawong Rd., Lam Phak Chi, Nong Chok, Bangkok Thailand 10530

Tel: 064 702 4996
Line ID: 0647024996
Email: expertsoiltest@gmail.com

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105562045647