"อย่าให้โครงสร้างของคุณต้องเสี่ยง หยุดงบบานปลายในงานฐานราก เรียกใช้เรา บริษัทเจาะสํารวจดิน ที่มีประสบการณ์ในสายงานตรงกว่า 10 ปี"

บริษัทเจาะสํารวจดิน

บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท ซอยล์ เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Expert Soil Service & Engineering Co.,Ltd.

ทดสอบดินในสนาม และในห้องปฏิบัติการ

บริษัทฯ บริการเจาะสำรวจดิน ทดสอบดินในสนาม และในห้องปฏิบัติการ พร้อมรายการคำนวณกำลังรับน้ำหนักของชั้นดินที่เหมาะสมกับฐานรากประเภทต่างๆ ทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม ฯลฯ ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM International บริการระดับมืออาชีพ